logowanie | rejestracja

STOWARZYSZENIE KTK

KATOLICKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE (KTK)

KTK jako stowarzyszenie zostało założone 18 maja 1992, a 12 września 1992 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji rozpoczęcia działalności Towarzystwa celebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Rakoczego. Inicjatywa powstania Towarzystwa pochodzi od ludzi świeckich związanych z ruchem Odnowy w Duchu Świętym, a powstaniu Towarzystwa patronowali księża, m.in.: Joachim Badeni O.P., Eugeniusz Góra, Zenon Mierzwa, Józef Walusiak, Franciszek Knapik i Władysław Zązel.

 

T R Z E Ź W O Ś Ć, R O D Z I N A, E W A N G E L I Z A C J A:

Celami Towarzystwa są /Statut, rozdział II, § 4/:

 • Szerzenie szeroko rozumianej kultury chrześcijańskiej.
 • Wspieranie ewangelizacyjnej misji Kościoła.
 • Propagowanie chrześcijańskich zasad współżycia międzyludzkiego: wzajemnej życzliwości i otwartości, poszanowania pracy, poczucia odpowiedzialności za losy środowiska i kraju.
 • Niesienie pomocy materialnej potrzebującym.
 • Umacnianie więzi rodzinnych, troska o właściwe relacje małżeńskie, wychowanie dzieci w duchu miłości Boga i ziemi ojczystej.
 • Kształtowanie postaw ekumenicznych w duchu tolerancji przy zachowaniu własnej tożsamości wyznaniowej.
 • Propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez /§ 5/:

 • organizowanie odczytów, prelekcji filmów, koncertów muzycznych, wystaw itp.
 • organizowanie ogólnodostępnych imprez rekolekcyjno-wypoczynkowych i turystycznych
 • docieranie do środowisk szczególnie trudnych, wymagających pomocy takich jak: grupy ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków itp.
 • prowadzenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych
 • organizowanie publicznych spotkań o charakterze modlitewnym i ewangelizacyjnym

 

 

W PRAKTYCE:

Misję promocji trzeźwości KTK realizuje przez szerzenie ruchu „Trzeźwi dla Polski” (czytaj więcej). W czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Podbeskidziu wręczyliśmy mu w darze 520 deklaracji abstynencji na całe życie. KTK propaguje wesela bezalkoholowe, których odbyło się do tej pory ponad 100. W szpitalu odwykowym w Bulowicach i Andrychowie członkowie KTK prowadzą regularną cotygodniową działalność ewangelizacyjną.

KTK prowadzi w Bielsku-Białej (ul. Krasińskiego 17) Klub Arka, w którym regularnie odbywają się spotkania różnych grup wsparcia dla osób borykających się z alkoholizmem: spotkania AA, Al-Anon oraz Początek Drogi. W Klubie Arka można również skorzysta z darmowej porady specjalisty terapii uzależnień od alkoholu oraz instruktora terapii uzależnień od narkotyków, jak również darmowych porad prawnika oraz psychologa.

KTK przez 18 lat z rzędu (1999-2016) co roku organizowało Zimowe Igrzyska Abstynentów, które odbywały się na
narciarzstokach Kamesznicy koło Żywca. Wielki wkład w zawody miał duszpasterz środowisk trzeźwościowych Diecezji
Bielsko-Żywieckiej ks. Władysław Zązel. Jednym z warunków startu w imprezie było podpisanie deklaracji trzeźwości przynajmniej na rok. Imprezie towarzyszyło życzliwe zainteresowanie środków masowego przekazu – Gościa Niedzielnego, Gazety Wyborczej i Telewizji Katowice. Patronat nad Igrzyskami obejmuje co roku biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej: wcześniej ks. Bp Tadeusz Rakoczy a obecnie ks. Bp Roman Pindel.

Tradycją stały się już organizowane przez KTK bezalkoholowe Bale Sylwestrowe. Oprócz członków wspólnoty Miasto na Górze zaproszony jest na nie każdy zainteresowany trzeźwą zabawą.

Od września 1996 przy Katolickim Towarzystwie Kulturalnym, działa Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące KTK są szkołami niepublicznymi o
uczenuprawnieniach szkół publicznych, które prężnie działają na terenie Bielska-Białej. Zespół Szkół powstał, by nie tylko kształcić, lecz przede wszystkim, by wychowywać dzieci i młodzież w duchu wartości chrześcijańskich. Szkoła zapewnia wysoki poziom dydaktyczny. Uczniowie każdego roku uzyskują doskonałe wyniki w sprawdzianie po szóstej klasie, na koniec gimnazjum oraz w egzaminach maturalnych. Ich rezultaty znacznie przewyższają średnie miasta, województwa i kraju. Placówka od początku swego istnienia wykształciła i wychowała setki absolwentów, którzy w dorosłym życiu odnoszą sukcesy, kończąc prestiżowe kierunki studiów, takie jak prawo czy medycyna. (Strona szkoły: http://www.zsktk.edu.pl/)

Obecnie kapelanem KTK jest ks. Ryszard Knapik, funkcję prezesa pełni Andrzej Golik.

 

KLUB ARKA:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek: 9.00 – 17.00

Tel: 33 822 06 25

Adres: Ul. Krasińskiego 17

43-300 Bielsko-Biała