logowanie | rejestracja

SZLAK ORLICH GNIAZD

SZLAK ORLICH GNIAZD

Szlak Orlich Gniazd (SOG) to sieć wspólnot z różnych części Polski, wywodzących się z Odnowy w Duchu Świętym, które łączy idea Przymierza.

mapa_polski

Nazwa „Szlak Orlich Gniazd” nawiązuje do historycznej linii obronnej Polski, zabezpieczającej granice, szlaki handlowe i obszary zamieszkałe. Na Szlak Orlich Gniazd składało się kilkanaście zamków i budowli warownych, które utrzymywały ze sobą kontakt i miały na celu bronić granic oraz ochraniać życie, które toczyło się na ziemiach Polskich za czasów Kazimierza III Wielkiego. Ta inicjatywa zainspirowała również nas do stworzenia podobnego łańcucha. Składające się na niego wspólnoty rozrzucone są po całej Polsce: Gdańsk, Ostrołęka, Kraków, Zamość, Lublin, Sulęczyno, SosnowiecBielsko-Biała, Sucha Beskidzka, KielceBrzeszcze, etc… Chcemy utrzymywać ze sobą łączność, uczyć się od siebie, wspólnie budować i umacniać nasze wspólnoty oraz dzielić dobrymi praktykami, w ten sposób broniąc naszych rodzin, środowisk życia i dbając o życie duchowe, które istnieje w naszych wspólnotach. Każda z naszych wspólnot jest inna, ma inne charyzmaty, ale łączy nas duchowość charyzmatyczna, wielopokoleniowość, nastawienie na ewangelizację, otwartość na służbę Bogu, Kościołowi i Społeczeństwu a także Idea Przymierza.

Spotkania Wspólnot SOG odbywają się cyklicznie przynajmniej raz w roku w różnych miejscach całej Polski – co roku inna wspólnota gości pozostałe grupy Szlaku Orlich Gniazd.

Celem SOG jest możliwość uczenia się od siebie nawzajem, wsparcia, czerpania inspiracji w budowaniu wspólnot oraz szerzenie idei przymierza.