logowanie | rejestracja

Dla seniorów

Spotkania seniorów naszej wspólnoty odbywają się co miesiąc i przybierają najróżniejsze formy.

Tym razem w ramach integracji z seniorami z innych wspólnot spotykamy się w siedzibie
Lumen-Women przy ul. Słowackiego 45.

14 listopada (wtorek)
o godz 10.00

Spotkanie będzie miało na celu między innymi:
– zapoznanie z ofertą Lumen-Women skierowaną dla seniorów,
– zebranie propozycji dotyczących kierunków aktywnego działania seniorów (w zakresie własnych uzdolnień i zainteresowań),
– pogłębienie istniejących kontaktów i otwarcie na nowe.

Zapraszamy
Stasia i Mietek Szczepanikowie