logowanie | rejestracja

DOBRA NOWINA

CHCIAŁBYŚ ŻYĆ NA MAKSA? TAK ŻEBY ŻYCIE MIAŁO SMAK? ŻEBY BYŁO PEŁNE DOBRA, RADOŚCI I POCZUCIA SENSU?MAMY DLA CIEBIE DOBRĄ NOWINĘ:

1. Czy wiesz że Bóg Cię kocha? Tak! Kocha właśnie Ciebie! Osobiście! Indywidualnie! Kocha Cię dziś! Zupełnie bezwarunkowo.

Pismo Święte mówi: „Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan który ma litość nad Tobą.” Iz 54,10

Pismo Święte mówi: „Mówił Syjon: Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał! Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta która kocha syna swojego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o Tobie!” Iz 49,14-14

To prawda! Tak jest! Bóg Cię kocha! Kocha Cię od zawsze! Kocha Cię bezwarunkowo – nie ze względu na Twoje zasługi i czyny – kocha Cię po prostu!

Jeśli tak, to dlaczego często nie doświadczamy Jego miłości?

2. Jesteś grzesznikiem. Zgrzeszyłeś. Nie raz.

Pismo Święte mówi:
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” Rz 3,23
„Każdy kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” J 8,34
„Zapłatą za grzech jest śmierć.” Rz 6,23

Nasz grzech zrywa naszą więź z Bogiem, sprawia że oddalamy się od Boga, przestajemy odczuwać jego miłość i stajemy się niewolnikami naszych grzechów. A do tego nieuchronną karą za grzech jest śmierć!


Czy jest z tego jakieś wyjście?

3. Jezus Chrystus jest zbawicielem. Twoim zbawicielem. To za Ciebie umarł na krzyżu!

Pismo Święte mówi:
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby kto w Niego wierzy nie umarł ale miał życie wieczne”. J 3,16
Jezus umierając na krzyżu wziął na siebie wyrok śmierci, który ciążył nad Tobą! To on zapłacił karę za Twój grzech – umarł za Ciebie. Z miłości do Ciebie. Dzięki miłości i poświęceniu Chrystusa dziś Ty nie musisz umierać – możesz cieszyć się życiem. Życiem w pełni i w wolności.

Co powinienem dalej zrobić?

4. Uwierz w Chrystusa, odwróć się od swoich grzechów i powiedz Bogu, że uznajesz, że rzeczywiście jest Twoim Bogiem i Twoim Zbawicielem.

Pismo Święte mówi: „Jeżeli więc ustami twymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych osiągniesz zbawienie.” Rz 10,9
Bóg ukochał Cię, zapłacił za Ciebie najwyższą cenę – życie swojego Syna – jego miłość do Ciebie nie ma granic! Jeśli chcesz możesz odpowiedzieć na Jego miłość swoją miłością. Wyrazem tej miłości jest decyzja: decyzja przyjęcia faktu, że Jezus umarł za Ciebie, że jest Twoim zbawicielem, że jest Twoim Panem. Jeśli chcesz możesz wybrać Chrystusa na Pana i Króla Twojego życia i zdecydować o porzuceniu swojego dotychczasowego życia w grzechu. Możesz to zrobić wypowiadając poniższą modlitwę:

Panie Jezu, dziękuję Ci za to że mnie kochasz! Dziękuję że to dla mnie przyszedłeś na świat i za mnie umarłeś na krzyżu. Wyznaję, że do tej pory sam kierowałem swoim życiem i grzeszyłem oddalając się od Ciebie. Przepraszam Cię za moje grzechy. Chcę dziś oddać Tobie całe moje życie! Uznaję w Tobie mojego Zbawiciela! Dziękuję Ci za Twoją miłość! Dziękuję za przebaczenie moich grzechów i wyrzekam się przywiązania do nich. Oddaję Ci całego siebie i każdy aspekt mojego życia. Proszę Cię Panie Jezu żebyś od dziś był moim Panem i prowadził moje życie. Amen.


To jednak nie wszystko. A jak przyjdą trudności?

5. Bóg posyła nam Ducha Świętego. Czyli naszego obrońcę! Pomocnika! Umocnienie! Prawdę! Adwokata!

Pismo Święte mówi: „Nie otrzymaliście Ducha niewoli aby się znowu pogrążać w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać „Abba! Ojcze!” Rz 8,15
Pismo Święte mówi: „Gdy Duch Święty zstąpi na Was otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi.” Dz 1,8

Jezus wstępując do nieba obiecał że nie pozostawi nas samych – że da nam swojego Ducha Świętego. Duch Święty prowadzi nas, pomaga nam trwać blisko Boga i budować z nim osobistą wieź. Do tego Duch Święty jest dawcą wielu darów: pokoju, radości, miłości, dobroci, opanowania, męstwa i charyzmatów, które służą Kościołowi i uzdalniają nas do głoszenia Ewangelii innym.


Ale jak wytrwać w wierze?


  6. Wspólnota i Kościół.

Pismo Święte mówi:
„I trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” Dz 2, 41-42

Jeżeli chcesz, wytrwać w wierze, nie możesz pozostać sam. Potrzebujesz wspólnoty. Wspólnota jest miejscem wzrostu w wierze, środowiskiem życia i miejscem wsparcia dla osób, które chcą żyć w bliskiej relacji z Bogiem. Dlatego warto znaleźć swoje miejsce w Kościele – grupę ludzi z którymi wspólnie będziesz iść Bożą drogą!


Jeśli szukasz wspólnoty dla siebie, zapraszamy: Miasto na Górze