logowanie | rejestracja

KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY

Miasto na Górze jest katolicką, wielopokoleniową wspólnotą charyzmatyczną.skala-calosc

Istniejemy w Bielsku-Białej od 1985r. Od wielu lat jesteśmy związani z parafią św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej Aleksandrowicach. To tam – w kaplicy kościoła w Aleksandrowicach – można nas spotkać co środę w czasie otwartych SPOTKAŃ MODLITEWNYCH o godz.19.00. Również w każdą 3. niedzielę miesiąca pełnimy służbę ołtarza i gramy na Mszach Świętych o godzinie 10.30.

Wspólnota Miasto na Górze od 1991 jest wspólnotą przymierza. Dowiedz się więcej o IDEI PRZYMIERZA.

Od 2011 Miasto na Górze jest oficjalnie zarejestrowane jako Stowarzyszenie Wiernych w Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Klikając na ten link możesz zobaczyć DEKRET Biskupa Tadeusza Rakoczego

Nasza misję i charyzmat określają 3 słowa: RODZINA, EWANGELIZACJA i TRZEŹWOŚĆ.

RODZINA

Pragniemy, by naszerodzina rodziny były umacniane i przemieniane poprzez obecność i prowadzenie Boże. Jesteśmy świadomi, że stabilność współczesnych rodzin jest mocno atakowana poprzez deprecjonowanie wierności i nierozerwalności małżeństwa, autorytetu rodziców oraz przez lansowanie konsumpcyjnego trybu życia i poświęcenia pracy zawodowej, kosztem dobrych relacji z najbliższymi. Dlatego chcemy dokładać wszelkich starań, by pielęgnować i celebrować życie rodzinne, wspólnie modlić się i czytać Słowo Boże, rozmawiać, razem pracować i odpoczywać, stwarzając w ten sposób naszym dzieciom bezpieczne środowisko dorastania. Jednocześnie dajemy świadectwo, że rodziny chrześcijańskie to rodziny stabilne, zdrowe i szczęśliwe. Nasza misja służby rodzinie realizuje się również poprzez prowadzenie grup dziecięco-młodzieżowych:

TRZEŹWOŚĆ
kieliszekKolejnym obszarem szczególnego posłannictwa naszej wspólnoty jest propagowanie trzeźwości i abstynencji. Jako Polakom jest nam bardzo bliski problem alkoholizmu, który dotyka tak wiele polskich rodzin i jest przyczyną ich rozbicia, ubóstwa, braku bezpieczeństwa, utraty radości i sensu życia. Chcemy zatem świadczyć, że można żyć, spotykać się i bawić bez nadużywania alkoholu, a nawet będąc całkowitym abstynentem. To nasz kochający Ojciec – Bóg, Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel oraz Duch Święty, Pocieszyciel jest źródłem naszej radości. Do naszego Boga możemy się też uciekać wtedy, gdy jest nam smutno i trudno, nie potrzebujemy szukać zapomnienia lub ulgi w alkoholu. Poprzez radosne i trzeźwe życie chcemy świadczyć bliźnim, że to Bóg jest sprawcą szczęścia w naszym życiu i że On troszczy się o nas również wtedy, gdy potrzebujemy pomocy. Dowiedz się więcej o realizowanym przez nas programie „Trzeźwi dla Polski”. Kliknij. 

EWANGELIZACJA
mlodziez2Pamiętając o nakazie Pana Jezusa, by iść i czynić Jego uczniami wszystkie narody, chcemy dzielić się Ewangelią z naszymi bliskimi, współpracownikami, z ludźmi, do których posyła nas Pan Bóg z radosną nowiną o Zbawieniu i Nowym Życiu w Jezusie Chrystusie. Czynimy to zarówno w sposób zorganizowany, poprzez akcje ewangelizacyjne, jak i przez osobistą dbałość o to, by przekazać Ewangelię tym ludziom, których spotykamy na co dzień. Właśnie w tych trzech dziedzinach życia: rodzina – trzeźwość – ewangelizacja chcemy służyć jako wspólnota Panu Bogu i bliźnim.

 

 

Inne obszary naszego zaangażowania:

> służba uzależnionym od alkoholu:   DIAKONIA BULOWICKA, Klub ARKA
> służba ubogim i bezdomnym:   Grupa WIECZERNIK
> prowadzenie Seminariów Odnowy w Duchu Świętym:  zawsze w czasie Wielkiego Postu
> prowadzenie Kursów Alfa – zobacz www.alfa.bielsko.pl
> prowadzenie Zespołu Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego – zobacz www.zsktk.edu.pl
> organizacja rekolekcji wyjazdowych
> prowadzenie charyzmatycznych spotkań modlitewnych
> służba młodzieży w wieku szkoły średniaej:  HARAMBEE
> służba młodym:  TEREBINT