logowanie | rejestracja

Uroczyste przystąpienie do Ruchu

Uroczyste przystąpienie do Ruchu

W środę 14 grudnia 2016 o godzinie 19.00 w ramach spotkania środowego będzie miała miejsce Msza Święta. Bardzo serdecznie Was wszystkich na nią zapraszamy, tym bardziej, że w tym dniu dodatkowo czeka nas bardzo ważne wydarzenie. Część uczestników tzw.grup poseminaryjnych będzie oficjalnie przystępować do Ruchu poprzez odczytanie Deklaracji Ruchu. Będzie to również okazja, aby pozostali członkowie Ruchu odnowili swoje deklaracje.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich członków Miasta na Górze oraz sympatyków naszej wspólnoty!

 

Poniżej parę słów wyjaśnienia:
  • Jak brzmi ta deklaracja?
  • Co to jest Ruch?
  • Co to są Grupy Poseminaryjne?

 

Jak brzmi Deklaracja RUCHU?
DEKLARACJI CZŁONKA RUCHU:JEZUS CHRYSTUS JEST MOIM PANEM I ZBAWICIELEM, DLATEGO ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ ŻYĆ ZGODNIE Z EWANGELIĄ I NAUCZANIEM KOŚCIOŁA, UCZESTNICZYĆ W WYPEŁNIANIU MISJI WSPÓLNOTY – EWANGELIZACJI ORAZ BUDOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŚRODOWISKA ŻYCIA, BRAĆ UDZIAŁ  W SPOTKANIACH WSPÓLNOTY, SZANOWAĆ PANUJĄCE W NIEJ ZASADY, WSPIERAĆ JĄ I CAŁY KOŚCIÓŁ SWOJĄ MODLITWĄ, SŁUŻBĄ I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, POMOCĄ MATERIALNĄ.
Co to jest RUCH?

RUCH: który jest częścią wspólnoty Miasto na Górze. Gromadzi osoby dorosłe w różnym wieku i różnego stanu. Jest w nim miejsce zarówno dla osób samotnych jak i małżeństw, a to co ich łączy to pragnienie wrastania w poznawaniu Boga i dążenie do osobistej świętości, które to pragnienie chcemy realizować razem z braćmi i siostrami. Celem Ruchu jest zapewnienie Chrześcijańskiego Środowiska Życia oraz w dalszej perspektywie zachęcenie jego członków do podjęcia drogi Przymierza (zobacz: IDEA PRZYMIERZA).
Tym, co odróżnia Ruch od Przymierza, to inny poziom i zakres podejmowanych zobowiązań. Jeżeli w Przymierzu jedną z głównych idei jest „oddawanie życia za braci” oraz „zespolenie się w jedno” zinstytucjonalizowane w formie zawarcia przymierza, to w Ruchu będzie to „trwanie razem” aby razem lepiej poznawać Bożą miłość (poprzez stałą formację) oraz lepiej tą miłość sobie okazywać (poprzez wzajemne wsparcie i służbę).

Co to są Grupy Poseminaryjne?
GRUPY POSEMINARYJNE (GPS): to „przedsionek” Ruchu. GPS zrzeszają wszystkich tych, którzy po zakończeniu kursu „Seminarium odnowy w Duchu Świętym” zdecydowali, że chcą dalej poznawać Boga i rozwijać swoją wiarę we wspólnocie Miasto na Górze. Okres formacji w GPS to około dwa lata. W tym czasie poznajemy podstawowe prawdy wiary katolickiej oraz uczymy się czym jest wspólnota. Po zakończeniu podstawowej formacji wszystkich chętnych zapraszamy do wstąpienia do Ruchu, co związane jest z przyjęciem zobowiązań Ruchu.